Collega MAKLÉŘ

S námi jste v rukou profesionálů.
Je nám ctí být součástí Vaší práce.

Collega makléř - vždy stojíme při Vás

Zajistíme Vám klid pro Vaše podnikání

Analyzou rizik
přesně vyhodnotíme
typ Vašeho podnikání

Vašemu typu
podnikání navrhneme
pojistný program přímo
na míru

Aktivně
spolupracujeme
již při likvidaci pojistné
události

U stávajícího
programu pojištění
provedeme kontrolu nastavení
a navrhneme zlepšení
podmínek či rozšíření.

Komplexní
analýzou trhu
pro Vás navrhneme
nejvýhodnějšího pojistitele

Pravidelně
spravujeme
Vaše pojištění,
doplňujeme,
upgradujeme

Spolupracující partneři
Obchodní partneři