Collega Makléř

S námi jste v rukou profesionálů.
Je nám ctí být součástí Vaší práce.

Firemní pojištění a přehled hlavních odvětví na které se specializujeme

Naše spektrum odbornosti je široké. Zajímá nás to, o co se zajímáte Vy.

1

Automobilový průmysl

Firmy a koncerny působící na trhu automotive, jsou díky svým stále novějším hi-tech systémům vystavovány obrovskému garančnímu tlaku. My jsme plně připraveni a vybaveni všemi programy na legislativní i klienty požadovaná pojištění.

2

Energetika

Od nás black out nečekejte, u nás v Collega makléř máme dokonalé back up plány a jsme plní energie Vám je představit.

3

Obnovitelné zdroje energie

Příroda je mocná čarodějka, je lepší s ní být v synergii a vzít si jen to, co ona sama nabízí. Pojištění na podnikání s přírodou máme rádi.

4

Hutní průmysl

Zakladem většiny průmyslových oborů je hutnictví. Toto výchozí, náročné a velmi rizikové odvětví vyžaduje také přímo úměrnou péči.
Podchytíme všechny předvídatelné hrozby a navrhneme nejlepší možné smluvní pojištění.

5

Chemický průmysl, výroba a zpracování plastů

Chemický průmysl hýbe moderním světem, farmaceutické společnosti nebo firmy na výrobu plastových komponentů ať už pro cokoliv najdou u nás v Collega makléř partnera s produkty pro klidné spaní.

6

Lesnictví a zpracování dřeva

Pro tento široký obor podnikání máme dle výsledků které vyplynuly z analýzy rizik připraveny všechny dostupné pojišťovací programy.

7

Letecký průmysl

V klidu se vznášejte v oblacích, starosti přenechejte nám. Se zázemím Collega makléř týmu budete mít lehká křídla.

8

Odpadové hospodářství, zpracování odpadů

Dnešní doba si žádá větší focus na to, jak se zachází s odpady. Není to jednoduché zvolit správné technologie a vyhovět eco požadavkům i z pohledu EU legislativy.
Ani tohle odvětví nám není cízí. EU trh i jeho legislativu máme prostudovanou našimi specialisty, kteří se detailně pověnují Vašim požadavkům na pokrytí možných rizik.

9

Potravinářský průmysl

Kvalita potravin je něco nás všechny zajímá, počínaje jejich výrobou. Abyste při podnikání měli jistotu, že poskytujete spotřebiteli ty nejlepší produkty, nejdříve si přijďte vybrat Vy z těch našich, které ochrání před hrozbami všeho druhu Vás i Vaše konečné odběratele.

10

Stavební průmysl

Jen na dobrých základech můžou stát velké věci. Zastřešíme všechna možná rizika v oblasti stavebnictví, která by Vám mohla bránit v cestě za Vašim cílem. Produkty Collega makléř myslí na všechna možná úskalí raději dříve než-li později.

11

Strojírenský průmysl

Strojírenská výroba a její rozmanitosti jsou pro Collega makléř prozkoumanou oblastí, na kterou Vám představíme celou škálu možných řešení a pojistných návrhů, ze kterých si Vy svobodně vyberete přesně ty které Vás osloví.

12

Textilní průmysl

My v Collega makléř si zakládáme na pěčlivosti, preciznosti, přehlednosti a srozumitelnosti našich produktů. S našimy pojistnými smlouvami spolehlivě přikryjeme místa vystavená potenciálním nežádoucím situacím a stavům.

13

Sklářský průmysl

Nebudeme Vám věštit z křišťálové koule, ale profesionálně Vás připravíme na reálná rizika v tomto oboru podnikání, se kterými byste se během Vašeho působení na trhu mohli setkat.

1

Advokacie

Zákon advokátovi ukládá pro zajištění ochrany klienta za povinnost být v rámci zastupovaných osob pojištěn. V případě, že je vznesen nárok o náhrady škody a odpovědnosti za škody způsobené přímým výkonem povolání advokáta, je splnění této podmínky pro advokáta jasně dané zákonem a zajišťuje snadnou vymahatelnost a ochranu klienta. Pojistná odpovědnost se vztahuje jak na advokáta jednotlivce, tak i na celá sdružení. Tato povinnost zajišťuje bezproblémový a snadný průběh vymáhání nároku za škody způsobené vykonáváním advokátních služeb.

2

Auditorské služby

Zodpovědnost za škodu způsobenou výkonem povolání auditora je opět oblastí, která je chráněna zákonem. Zákon jasně ukládá auditorům a auditorským společnostem zajistit ochranu klientů uzavřením pojištění zodpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání. Uložené zákonné pojištění je základní, my však předcházíme i neočekávaným skutečnostem a toto pojištění umíme přizpůsobit dle případu.

3

Affinity

Affinity je nejvýkonnější platforma, která našim makléřům v Collega makléř pomůže využít všechen potenciál v oblasti pojišťovnictví beze zbytku. Díky pracovnímu systému Affinity okamžitě odhalíme a propojíme důležitá data skrytá v komunikačních proudech našeho týmu a zpracujeme odhalené poznatky. Affinity eliminuje manuální procesy zachycením relevantních dat, automatickou aktualizací kontaktu v reálném čase a automatizací pracovních postupů správy vztahů.

4

Daňové poradenství

Zákon naštěstí pamatuje i na další oblast finančního sektoru. Vedle lékařů a právníků velkou zodpovědnost na sebe přebírají daňoví poradci. Tato pojišťovaná oblast spadá do kategorie povinně smluvních pojištění, a proto má každý daňový poradce povinnost uzavřít, na rizika s tím spojená, pojištění profesní odpovědnosti za způsobené škody. Ať už se jedná o účetnické služby, mzdy, dědická řízení nebo zpracovávání daňových přiznání, je poradce vystaven riziku pochybení, kvůli kterému po něm může být uplatňován nárok na náhradu škody.

5

Účetní poradenství

Legislativa je živá, nové zákony neustále vstupují v platnost nebo se ruší, vytvářejí se změny jejich znění a dají se vysvětlovat různě. Účetnické poradenství dle zákona do tzv. oblasti povinných pojištění vyplývajících ze zákona nespadá, nicméně každý účetní poradce ví, že na sebe bere rizika zodpovědnosti velice obdobná těm auditorským anebo daňově poradenským. Jsme proto připraveni vyhovět požadavkům na krytí pojištěním právě i pro tuto zákonem opomíjenou skupinu a poskytnout jí stejné podmínky na trhu jako mají ostatní zákonem povinné a tím je možnost dovolit si nebýt neomylný a přesto být na tuto variantu připraven a být ochráněn při případném vymáhání škody způsobené pracovním nedopatřením.

6

Lékaři

Tato skupina pojišťovaných osob, je výjimečná ve významu kladení nároků na výkony v tomto povolání. Zatímco ostatní oblasti jsou tak trochu technické, zde jsme si vědomi, že citlivá témata jakým jsou zdraví a život, vyžadují také citlivý přístup. Využíváme odbornosti specialistů z našeho týmu, aby vyhodnocovali skutečná a potenciální rizika a připravovali tento produkt pojištění na míru.

1

Logistika

Máte dopravu? Přepravujte cokoliv. Přepravujte to čímkoliv. Klidně to můžete přepravovat komukoliv. Také kamkoliv a jakkoliv dlouho, zkrátka dělejte co potřebujete a co Vás baví, my jsme tu od toho abyste si Vaše podnikání užili. Navrhneme pojištění rizik, která jsou z Vašeho oboru vyplývající.

2

Pojištění vozového parku

Zatím ještě nikdo auto bez řidiče nevymyslel. Řídíme je my lidé. A my víme, že človek je tvor chybující. Abyste z chyb vlastních, chyb Vašich zaměstnanců, nebo těch úplně cizích neměli šedivé vlasy, máme pro Vás pojišťovací programy k provozování logistických společností, které Vám usnadní život.

1

Farmacie a laboratoře

Aby vše, co vzejde z farmaceutických laboratoří bylo lidem ku prospěchu, je nutné mít jistotu, že chráníte sebe, své podnikání i spotřebitele před nežádoucími účinky. Pomůžeme Vám být o krok napřed před všemi riziky.

2

Nemočniční zařízení a sanatoria

Zákon ukládá povinnost pojistit zodpovědnost za škodu způsobenou poskytováním zdravotní péče. Povinná i rozšířená pojištění Vám připraví Collega makléř, protože zdraví je nejdůležitější pro Vás, Vaše zaměstnance, pacienty i Vaše zdravé podnikání.

1

IT

Aby Vaše citlivá data a hovory byly dostatečně chráněny, aby Vaše korespondence vždy přišla jen těm, kterým ji adresujete, aby Váš systém nenaboural nežádoucí subjekt, abyste Vaše vybavení a know-how měli pod kontrolou, vyšlete signál a my se o to postaráme. Vytvoříme pojistnou síť, z které neunikne nic, pokud to sami nedovolíte.

2

Města a obce

Vážíme si Vaší důvěry, jsme specialisté na pojistné programy správy veřejného majetku.
Makléři z Collega makléř s dlouholetou praxí jsou připraveni na všechny Vaše dotazy. Na základě požadavků vytvoříme produkty přímo na míru.

3

Private Equity

Abyste měli čas řídit Vaše podnikání v oblasti investic, skupování akvizic, fúzování podniků, expandování, my budeme řídit všechna rizika s tím spojená. Mějte volné ruce a čistou hlavu s našimi precizními programy pojištění.

4

Sport

Přejeme si, aby Vás sport skutečně bavil. Sportujte! Soustřeďte se na osobní rekordy. Myšlenky na “coby kdyby” pořešíme my. Jste-li akční, s Collega makléř pojistnými produkty se už nikdy nebudete muset nudit. Zkoušejte své možnosti v psychické pohodě. My Vám uděláme zázemí.

5

Collega makléř partner

Odměňujeme fair, s námi na to nejste sami. Pro naše partnery, klienty a jejich zaměstnance máme Benefit balíček finančních produktů a programů, které oceníte.

1

Nemovistosti a rezidenční projekty

Produkty a programy pojištění od Collega makléř v oblastni nemovitých věcí jsou přímo vyvinuté na základě dlouholeté zkušenosti na trhu. Pro majitele bytových domů, družstev nebo společenstev vlastníků máme připraveny návrhy pojišťovaných rizik spojených s tímto odvětvím podnikání. Soustředíme se také na developerské společnosti, kterým dokážeme nabídnou nejlepší podmínky na trhu.

2

Obchodní centra a administrativní komplexy

Máme detailně vyspecifikovaná rizika spojená s podnikáním tohoto druhu. V těchto exponovaných podnikatelských oblastech jsme vysoce orientovaní na zajištění všech potřeb.

3

Reality

Pojišťovací programy pro veškeré nemovitosti, existující nebo ve fázi přípravy projektu, rekonstrukce, komplexy atd. díky moderním nástrojům Collega makléř opravdu řídíme. Analýzy které provádíme během roku u nás i v zahraničí nás posouvají k našemu cíli, být blíže našim klientům, kteří se na nás s důvěrou obracejí.

1

Cyber

Doba kdy se zdálo tohle slovo jako sci-fi je dávno tu. Jsme na ni dokonale připraveni a těšíme se, že můžeme připravit na nástrahy tohoto pokroku hlavně Vás a Vaše podnikání.

2

D&O

Statutární orgány společnosti si zaslouží pojistnou péči v podobě našich rozvinutých produktů.
Pokryjeme možná rizika všech členů s rozhodovacími pravomocemi.

3

Podníkání OSVČ

Drobní podnikatelé a jejich subjekty jsou vystavovány rizikům jako velké společnosti, pouze v jiném měřitku. Avšak stejně závažném. Nerozlišujeme velikost podnikání, ale vážnost rizika a tomu přikládáme stále tu stejnou nejvyšší pozornost.

1

Zemědělství

Matka příroda nám každý rok přichystá zcela nový program. Uděláme vše proto, abyste byli připraveni co nejlépe na její rozmary. Specialisté Collega makléř zabývající se výhradně specifiky zemědělství Vám poradí, navrhnou a uzavřou pojištění šitá namíru všem povětrnostním podmínkám.

2

Pojištění zemědělských plodin

Není větším přáním zemědělce, než bohatá úroda, našim největším přáním je vyhovět Vám po všech směrech ustát všechna rizika tohoto podnikání v případě, že Vaše přání nebylo vyslyšeno.

3

Pojištění hospodářských zvířat

Odbornost je v totmto případě vice než na místě. Na nás se můžete spolehnout, produkty pojištění vytváříme s odborníky a specialisty, kteří se vzdělávají v oboru, ve kterém potřebujete podporu v podobě pojištění.
Zdraví chovných zvířat je absolutním předpokladem každého zdravého podnikání v tomto oboru. Prevence je nutností.
My spolu s Vámi dokážeme pojistit vše co je třeba, abyste se za všech okolností mohli spolehnout na uzavřené pojistné produkty.


Vždy ve Vašem zájmu

Hrajeme na trhu prim, protože za nás mluví úspěšné realizace ne sliby.


S námi bez hranic

Působíme mezinárodně, klidně expandujte za hranice ČR, zakládejte nové firmy, Collega makléř Vám bude vždy na blízku. Monitorujeme průběžně zahraniční trh, máme aktuální moderní nástroje pod kontrolou.

Benefity pro zaměstnance

Pro naše klienty a jejich zaměstnance máme program benefitů, zvýhodněných pro pojištění a ostatní finanční služby. Při dnešní složité situaci na trhu práce oslovíte nové zaměstnance nabízenou péčí, kterou se stanete náborově konkurenceschopnějšími. Spokojený zaměstnanec firmu neopouští.

Likvidace škodných událostí

Nikdo nechce platit pojištění, aby když přijde na lámání chleba, po kličkách a smyčkách nedostal odškodné. Collega makléř Vám nic neskrývá, žádná neviditelná ale. Na transparentních podmínkách pro likvidaci škodných událostí a jejich plnění si zakládáme. Férový přístup likvidátorů je naše devíza.

Nadstandard jinde je u nás standardním přístupem

Není naším cílem uzavírat pojištění jak na běžícím pásu. Zasadit kytku je velmi jednoduché, ale starat se o ni po celou dobu je to, co z nás dělá Vaše seriózní partnery. Máme zájem na tom, aby Vaše uzavřená pojištění v jakékoliv oblasti neustále měla váhu a smysl. Abychom reagovali včas na nastalé změny a pojištění se plně vztahovalo na naprosto konkrétní aktuální stav Vašeho podnikání, nebo bytí.

Trhu udáváme tempo my

Pomocí nejmodernějších pracovně analytických nástrojů a skupin odborníků, kteří nepřetržitě pracují na monitorování konkurence, našeho i zahraničního trhu, vyvíjením inovativních vlastních produktů a oblastí v pojištění jsme opravdovými lídry marketu.

Váš úspěch je náš cíl

Velmi nám záleží na tom, aby naši klienti poskytnuté informace přenesli úspěšně do praxe. Cílem je vytvořit partnera, který bude součást naší vnitřní struktury a bude spraven o všech našich poskytovaných produktech. Vzdělávací programy pro naše partnery jsou individuální dle zaměření, cílem je však mít komplexního partnera. Collega makléř se se svými klienty o informace dělí formou vzdělávání, v závislosti na potřebách trhu. Nikdy nejsme pozadu, proto je pro nás důležité, aby všichni měli vždy aktuální znalosti.

Spolupracující partneři
Obchodní partneři